دانایی توانایی است!
جاهل به روز فتنه ره خانه گم‌کند.
عالم چراغ جامعه و چشم عالم است.
با مروری به تاریخ جامعه بشری در میابیم که در مكتب فقر و تنگدستی، عالمان و دانشمندان بزرگی تربیت یافته است که امروزه مایه عزت و آبروی جامعه انسانی به شمار میرود. اگر بگویم که بیشتر بزرگان و پیشکسوتان علم، فرزندان فقر و تنگدستی بوده اند اغراق نکرده ام.تاریخ در احوالات حاج میرزا مهدى نراقى نوشته اند: كه در ایّام تحصیل بى نهایت فقیر و تهى دست بود، به حدّی كه براى مطالعه قادر به تهیّه چراغ روشنائى نبود و میرفت از چراغ هایی كه در جاهاى دیگر مدرسه بود،استفاده میكرد و هیچ كس از حال او با خبر نبود.با این سختى و تنگدستی در تحصیل علوم بقدرى جدّى و كوشا بود كه هر چه از موطنش به او نامه می رسید، سرنامه را باز نمی كرد ونمى خواند و از ترس اینكه مبادا حرفى و مطلبى نوشته باشند، كه باعث تفرقه حواس و مانع از درس او باشد، همه نامه ها را به طور در بسته در زیر فرش مى گذاشت. درباره مرحوم آقا حسین خوانسارى (ره) گفته اند: در ایّام تحصیل؛ زمستان سخت و سردى بر من گذشت كه من هیچگونه وسیله گرم كردن نداشتم، فقط یك عدد لحاف كهنه داشتم كه آن را بر بدن خود مى پوشانیدم ودر حجره حركت مى كردم و راه مى رفتم كه بلكه مقدارى گرم شوم و از سرما مصون باشم. این عالم بزرگوار نیز در نهایت فقر و تنگدستی و با این زحمت واستقامت به تحصیل ادامه داد تا آنكه در مدّت اندكى، به یكی از عالمان و اندیشمندان بزرگ عصر خود تبدیل گردید.بدینگونه مشاهده می گردد كه فقر و تنگدستی هیچگاه نتوانسته است مشتاقان علم را خسته و مایوس كرده، و عمده عالمان و دانشمندان همواره با توكل به خدا و توجه به عنایات الهی، مسیر مشقت بار علم آموزی و كسب دانش را طی نموده اند. این روزهای سرد و یخبندان اقتصادی میگذرد و شبهای تاریک وظلمانی جایش را به افق روشن و سپیده ای سحر؛ خواهد داد. مؤسسه تحصیلات عالی رازی، زمینه تحصیل و علم آموزی جوانان عزیز را در رشته های طبی فراهم نموده که آموختن آن در شرایط کنونی، ضرورت امروز و فردای جامعه افغانستان است. بدون شک، دانش آموختگان رشته های طبی خود میتواند زندگی خویش را به صورت مستقل مدیریت نموده و کار آفرینی نماید که این مزیت را اکثر رشته های دیگر نخواهد داشت. در شرایط کنونی و مطابق شریعت اسلامی یگانه رشته تحصیلی که با عزت و اقتدار یک‌خانم‌ همخوانی دارد آموختن علوم طبی خواهد بود زیرا او میتواند به راحتی و با حفظ کامل عزت و اقتدار خود فقر و تنگدستی ها را از مسیر زندگی خویش کنار زده و اقتصاد خانواده را بصورت درست آن مدیریت نماید. لذا نباید مشکلات ظاهری، جوانان ما را از تحصیل علم و دانش که در حقیقت رمز برتری و پیروزی اوست محروم سازد؛ بلکه میطلبد تا با توکل به خداوند عالم و با نیت خدمت به مردم و جامعه در اوج بحران اقتصادی با عزم و اراده ای آهنین در مسیر تحصیل علم و دانش گامهای بلند و برازنده را برداشت زیرا دانایی توانایی است.
هیئت رهبری موئسسه تحصیلات عالی رازی