مقدمه (Introduction)

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و تلاش­های برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی از متفکرین و طبیبان که در این سند، دیدگاه آن به طور مستقیم به نقش دانش و تحقیق اشاره شده و بدیهی است بدون تحقیق و تولید دانش و همچنین مدیریت کـــارآمد، نمی­توان جایگاه خود را در جامعه علمی تثبیت کرد.

برنامه ریزی یک جزء مهم از مدیریت کارآمد و موثر بوده و از ضروریات رسیدن به توسعه پایدار می­باشد و با توجه به این که تنها با استفاده از اطلاعات صحیح و داده­های معتبر و جامع حاصل تحقیق می­توان به برنامه ریزی، مــدیریت و نهایتا توسعه مناسب دست یافت، اهمیت برنامه ریزی را می­توان در نهایت دست آورده­های عملی و علمی به تماشا گرفت.

آمریت تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی رازی به عنوان جزء کوچکی از جامعه علمی تحقیقی کشور در راستای چشم انداز و اهداف کلان وزارت تحصیلات عالی، نقش و وظیفه خود را در فراهم نمودن بستر لازم و مناسب جهت انجام انسجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای تولید و انتشار علوم طبی، تکنالوژی طبی، وقایه و کنترول و تامین نیازهای سلامت جامعه ایفا می­کند. آمریت تحقیقات انجام وظایف خود از وجود کارکنان مختلف در قالب تشکیلاتی منسجم در کمیته­های زیر مجموعه خود استفاده می­کند. در این گزارش برنامه استراتژیک این بخش تا سال 1403 و برنامه عملیاتی به رشته تحریر درآمده است.

زیر مجموعه مرکز تحقیقات علمی موسسه تحصیلات عالی رازی:

 1. بخش تحقیقات لابراتواری ایپدیمولوژی
 2. مدیریت عمومی تحقیقات
 3. مدیریت تنظم آثار و نشرات
 4. کمیسیون تحقیقات طبی
 5. پاراکلینیک
 6. کلینیکی
 7. احصائیه و ایپدیمولوژی
 8. تخصصی ( قابلگی، تکنالوژی طبی)
 9. این آمریت برای برقراری ارتباط لازم با نهاد های تحصیلی و رسیدگی به امور تحقیقی آنها علاوه بر زیر مجموعه تابعه خود از وجود کارشناس تحقیقی هــر پوهنحی نیز بهره مند می­گردد. شورای تحقیقات طبی موسسه تحصیلات عالی رازی از اخلاق طبی زیر نظر این آمریت تشکیل گردیده به بررسی امور مختلف تحقیقی می­پردازند.

ماموریت (رسالت) Mission:

این آمریت برای نیل به اهداف خود با طراحی و ایجاد تشکیلاتی منسجم و تهیه سازو کار مناسب، ماموریت­های زیر را دنبال می­نماید:

 1. حمایت از انجام انواع طرح­های تحقیقی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه طبی
 2. کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب، مقالات و مجلات علمی
 3. تامین منابع علمی و اطلاع رسانی به روز
 4. توانمندسازی در زمینه تحقیق با برگزاری کورس­ها، ورکشاپ­ها و سیمنار­ها
 5. ایجاد مراکز، لابراتواری و پایگاه­های تحقیقاتی در زمینه­های خاص جهت گسترش تحقیق
 6. ایجاد و تسهیل استفاده از فرصت­های مطالعاتی و شرکت در کنگره­های ملی و بین المللی
 7. جذب و تامین اعتبارات لازم برای طرح­های تحقیقی و سایر امور تحقیقاتی
 8. نظارت و ارزشیابی کلیه امور تحقیقی موسسه، اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و محصلان

دیدگاه:

از نظر تولید علم و فعالیت­های تحقیقاتی، در بین دانشگاه­های خصوصی و دولتی افغانستان جایگاه برتر را داشته و جزو مراکز تحقیقاتی معتبر در بین دانشگاه­های همتراز منطقه قرار داشته باشد.

ارزش­ها و اصول حاکم بر موسسه در زمینه تحقیق:

منطبق با ارزش­های اصول حاکم بر موسسات علوم طبی از جمله این موسسه، در بخش آمریت تحقیقات علمی و مدیریت امور تحقیقی موارد زیر به عنوان ارزش و اصل مورد نظر می­باشد:

 1. اهمیت و اولویت تحقیق به عنوان اصلی ترین راه پیشرفت جامعه و کشور و تولید علم
 2. اولویت تحقیق بنیادی و کاربردی
 3. اهمیت و اولویت ایجاد بستر مناسب برای تحقیق
 4. ترویج و توسعه و ارتقاء تحقیق در کل جامعه و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف
 5. لوزم ارتباط و همکاری داخلی و خارجی در زمینه تحقیق
 6. استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه­های اجرایی و عملی
 7. حمایت همه جانبه از تحقیق و محقیقین

اهداف کلان ( سیاست­های تحقیقی موسسه):

 1. فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقیق و تولید علم با بهـــره مندی از تکنالوژی مورد نیاز
 2. گسترش تحقیقات بنیادی و کاربردی در نظام سلامت
 3. حمایت حداکثر و همه جانبه از محقیقین
 4. گسترش همکاری و ارتباط تحقیقی در سطح ولایت، کشور و حتی المقدور در سطح بین المللی
 5. پیوند و ارتباط بیشتر بین تحقیق و صنعت
 6. بهبود کمی و کیفی تحقیق و آثار تحقیقی و کارآیی و اثر بخشی آن
 7. نهادینه کردن تحقیق بین اعضای هیات علمی­، کارکنان و دانشجویان در بخش­های مختلف

استراتژی­های (راهکارهای) آمریت تحقیقات علمی:

با توجه به چشم انداز پنج ساله و اهداف کلان و سیاست­های وزارت صحت عامه، تداوی، آموزش طبی و رسالت، ماموریت و سیاست­های تحقیقی این موسسه، می­توان مهمترین استراتژی­های آمریت تحقیقات علمی طبی موسسه تحصیلات عالی رازی را تا سال 1403 به ترتیب زیر بر شمرد:

S1: تصویب و اجرای طرح­های تحقیقاتی به منظور اصلاح ساختار موجود

S2: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و محققین در تولید علم و انتشارات علمی

S3: نهادینه کردن تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق در علوم صحی در رشته­های مختلف علوم پایه و کلینیکی

S4: اصلاح و تکامل تکنالوژی تحقیقی اطلاع رسانی علمی متناسب با نیاز روز

S5: برگزاری همایش­های علمی منطقه­ای و سراسری به منظور ایجاد تحرک در منطقه

S6: تامین امکانات تحقیقاتی مناسب برای انجام انواع تحقیقات بنیادی و کاربردی در علوم پایه و کلینیکی

S7: توانمندسازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود

اولویت­های استراتژیک:

 1. افزایش تعداد طرح­های تحقیقی(مخصوصا تحقیقات بنیادی و کاربردی)
 2. افزایش تعداد مقالات
 3. ایجاد ارتباط بین تحقیق و صنعت
 4. فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در کارهای تحقیقی
 5. فراهم کردن بستر مناسب برای انجام کارهای تحقیقی (دسترسی به منابع، تسهیل روند انجام طرح­های تحقیقی، پرداخت حق تشویقی مقالات و…)
 6. ارتقاء سطح تحقیقی موسسه و امتیاز مربوطه در رتبه بندی.