د خبر دوهمه برخه

امضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هرات

امضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هرات امضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هراتامضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هراتامضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات …

امضاء تفاهمنامه همکاری‌های متقابل بین پوهنتون جامی و ریاست اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایت هرات Read More »

تقدیر از محترم دکتر میر‌محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی، به پاس فعالیت های موثر و درخشش این دانشگاه در سطح کشور پس از کسب اعتبار آکادمیک

تقدیر از محترم دکتر میر‌محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی، به پاس فعالیت های موثر و درخشش این دانشگاه در سطح کشور پس از کسب اعتبار آکادمیکتقدیر از محترم دکتر میر‌محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی، به پاس فعالیت های موثر و درخشش این دانشگاه در سطح کشور پس از کسب اعتبار آکادمیکتقدیر از محترم دکتر میر‌محمد …

تقدیر از محترم دکتر میر‌محمد ایوبی رئیس دانشگاه جامی، به پاس فعالیت های موثر و درخشش این دانشگاه در سطح کشور پس از کسب اعتبار آکادمیک Read More »

درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!

درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد!درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک …

درخشش قهرمانان جامی در میادین بین‌المللی به جامعه‌ی اکادمیک افغانستان تبریک باد! Read More »

امضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق

امضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرقامضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرقامضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرقامضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرقامضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان …

امضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه جامی و موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق Read More »