ماه: جون 2021

دیدارهیئت مشترک وزارت محترم تحصیلات عالی واتحادیه پوهنتون ها وموئسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ازموئسسه تحصیلات عالی رازی.

دیدارهیئت مشترک وزارت محترم تحصیلات عالی واتحادیه پوهنتون ها وموئسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ازموئسسه تحصیلات عالی رازی.

پیام تبریکی عید سعید اضحی

از روز جهانی قابله‌ها درتاریخ ۲۱ ثور در موئسسه تحصیلات عالی رازی تجلیل به‌عمل آمد.
جای بسا افتخار است که امروز ازموجودیت وبرکت قابله های مسلکی میزان مرگ ومیر مادران ونوزادان درافغانستان کاهش چشمگیری نموده است که خوشبختانه مؤسسه تحصیلات عالی رازی ،انستیتوت علوم صحی رازی وانستیتوت علوم صحی نوی رازی دراین مسیر نقش برجسته داشته وهمه ساله به تعداد زیادی قابله های مسلکی وآموزش دیده درجامعه تقدیم نموده است.
به همین لحاظ پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی به پاس زحمات خستگی ناپذیراستادان مربوطه ومحصلین ممتاز خویش،از چنین روز تجلیل وگرامیداشت به عمل آورد.
باحترام
ریاست پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی

اطلاعیه شروع دروس سمستر بهاری ۱۴۰۱

#اطلاعیه قابل توجه اساتیدومحصلین گرامی موئسسه تحصیلات عالی رازی ضمن عرض تبریکی سال جدیدتحصیلی وآرزوی موفقیت برای محصلین گرامی؛ به اطلاع عموم محصلین گرامی رسانیده می‌شود اینکه سر از روز شنبه مورخ (۶/۱/۱۴۰۱)تمام دروس سمستر بهاری ۱۴۰۱ آغاز می گردد. تمام محصلین عزیز طبق تقسیم اوقات به دروس خویش حاضر باشند. به امید موفقیت و …

اطلاعیه شروع دروس سمستر بهاری ۱۴۰۱ Read More »