پیام های تبریکی

پیام تبریکی عید سعید اضحی

عید سعید اضحی مبارک ریس و هیٔت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی رازی حلول پر میمنت عید سعید اضحی را که یادآور زیباترین نمونه ای تعبد انسان در برابر خداوند متعال است، حضور ارزشمند اساتید نهایت گرامی، کارمندان معزز، محصلین ارجمند، ملت شریف و عزت مند افغانستان و کافه مسلمانان جهان مبارک و خجسته باد عرض …

پیام تبریکی عید سعید اضحی Read More »

پیام تبریکی عید سعید اضحی

از روز جهانی قابله‌ها درتاریخ ۲۱ ثور در موئسسه تحصیلات عالی رازی تجلیل به‌عمل آمد.
جای بسا افتخار است که امروز ازموجودیت وبرکت قابله های مسلکی میزان مرگ ومیر مادران ونوزادان درافغانستان کاهش چشمگیری نموده است که خوشبختانه مؤسسه تحصیلات عالی رازی ،انستیتوت علوم صحی رازی وانستیتوت علوم صحی نوی رازی دراین مسیر نقش برجسته داشته وهمه ساله به تعداد زیادی قابله های مسلکی وآموزش دیده درجامعه تقدیم نموده است.
به همین لحاظ پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی به پاس زحمات خستگی ناپذیراستادان مربوطه ومحصلین ممتاز خویش،از چنین روز تجلیل وگرامیداشت به عمل آورد.
باحترام
ریاست پوهنحی قابلگی مؤسسه تحصیلات عالی رازی